YOGA

Yoga is vertaald uit het Sanskrit en betekent; juk, wat staat voor samenbrengen, verenigen en evenwicht scheppen in lichaam en geest.
Door middel van houdingen, adem en een positieve overweging.
Om te komen in een proces van bewustwording en zo inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

Op deze manier wordt u in staat gesteld wat minder gespannen en eerlijker te kijken naar de dingen om u heen en de samenhang daartussen. Voor verder informatie klikt u hier.
Mijn opleiding tot yogadocente heb ik gehaald bij: Hans 't Hart, De Blikopener, Tilburg.

Lies is lid van de vereniging van Yogaleerkrachten Nederland.